Vytvořena stránka sourozenců

08.05.2013 19:08

Vytvořila jsem vlastní stránečku pro Bettynky nevlastní sourozence "B" Queen of Garden :) Poslední pejsek - Baster pořád volný :)